Provkör även sydslingan

I maj 2022 asfalterades Sydslingan. Banan är nu världens längsta (7.3 km) med modern standard. Genom att få köra på både Nord- och Sydslingan, får du nu en unik chans att provköra helt nya konfigurationer  – både som separata slingor och som en lång konfiguration. Med så pass mycket bankapacitet, erbjuds en unik upplevelse utan för stora grupper och mycket trafik på banan. Delar av dagen körs alltså på NordSlingan och Sydslingan separat; sedan avslutas dagen (efter sektorträning) genom att köra hela den långa konfigurationen på 7.3 km.