Regler

Följande gäller under bankörning
  • Du måste delta på förarmötet varje morgon (meddela oss om du inte kan närvara). Under förarmötet får du viktig information inför dagen.
  • Barn får inte lämnas utan uppsikt.
  • Hastighetsbegräninsning i depån är 20 km/h.
  • Tävlingmotorcyklar ska vara utrustade med tät underkåpa (båt).
  • Burnouts är totalförbjudet och innebär undantagslöst avstängning.
  • Du ska alltid ha klartecken (grön flagga) från flaggvakten vid depåutfarten innan du kör ut på banan.
  • Vid omkullkörning abryts passet och första instruktör/personal stannar på platsen. Ingen omkörning tillåten, och direkt tillbaka till depån.
  • Om du får en svart flagga, innebär det att du ska fullfölja varvet och köra in i depån. Kontakta flaggvakten vid depåutfarten. Du kan ha fel på fordonet, alternativt behöver vi prata med dig.